Bildiri Gönderimi

Bildiri Gönderme Koşulları

 1. Bildirilerin  http://hikon2021.org/ adresi üzerinden sisteme girilmesi kongrenin tek geçerli bildiri gönderim şeklidir.
  Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla bildiri gönderilmesi mümkün değildir.
 2. Bildiriler  poster veya sözel sunum olarak gönderilebilecektir. Hakem değerlendirmesinden sonra yapılacak olan puan sıralamasına göre bildiriler poster veya sözel sunum olarak kabul edilecektir.

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 1. Sistemde bildiri özeti yazımı için ayrılan alan 3500 karakter ile sınırlandırılmıştır. Sistem, bu alana 3500 karakterden daha fazla yazı yazmanıza izin vermeyecektir.
  2. Bildiri göndermede kullanacağınız yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm bildiriler için standartlandırılmış olup farklı yazı karakteri kullanmak mümkün değildir.
  3. Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında Ph ya da NaCI gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında, kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açılarak tam açılımı yazılmalıdır.
  4. Bildiride amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç kısmı olmalıdır..
  5. Bildiriniz için en uygun konu kategorilerinden birini sistemden işaretleyiniz.
  7. Bildiri gönderirken en son basamakta ekrana bildiri önizlemesi gelir. Eğer onaylıyorsanız ‘sonlandır’ butonuna basarak bildirinizi tamamlayınız.

Konu Kategorileri

 • Sağlık hizmeti ile ilişkili infeksiyonlar
 • Salgın analizi
 • İnfeksiyon kontrol uygulamaları
 • İnfeksiyon önleme uygulamaları
 • Antibiyotik kullanımı
 • Antibiyotik duyarlılık çalışmaları
 • Antimikrobiyal direnç ve epidemiyolojisi
 • Sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları
 • Çevre taramaları
 • Mikrobiyolojik tanı
 • Moleküler mikrobiyolojik tanı
 • Sürveyans ve epidemiyoloji
 • Moleküler epidemiyoloji
 • Maliyet analizleri (antibiyotik dirençe, infeksiyona bağlı maliyetler, infeksiyon önleme ve maliyet analizleri gibi)

Bildiri Son Gönderim Tarihi: 2 ŞUBAT 2020

Geri Bildirim
Bildirilerin kabul edilip edilmediği gönderilen e-posta adresine bildirilecektir.

Posterler
Posterler 70 cm eninde 90 cm boyunda ve en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır.
Posterler organizasyon komitesince bildirilecek tarih ve stand numarasında sergilenecektir. Posterler sergilenecek tarihte belirtilen saatler arasında asılacak ve yine belirtilen saatler arasında indirilecektir.
Bu saatlerde indirilmeyen posterler için organizasyon komitesi sorumluluk kabul etmeyecektir.