“Diş Hekimliği Uygulamalarında İnfeksiyon Kontrolü” Kursu

Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2017 (HİEP 2017), 12 – 16 Nisan 2017
15 Nisan 2017, Swiss Otel, Ankara

Güven Külekçi, Nursen Topcuoğlu, Rahime Nohutçu, Atila Stephan Ataç, Melek Turgut, Rahmet Güner, Özlem Kurt Azap

09:30-09:45 Tanışma ve kurs başlangıç anketi

Güven Külekçi

09:45-10:00 Tükürük kırmızı olsaydı?

Güven Külekçi

10:00-10:15 Diş hekimliğinde infeksiyon kontrolü ve önlenmesinin geçmişi ve bugünü

Güven Külekçi

10:15-10:30 Diş hekimliğinde çapraz infeksiyon riskleri

Nursen Topcuoğlu

10:30-10:45 Diş hekimliğinde güvenlik kültürü ve ihlaller

Güven Külekçi

10:45-11:00 İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası – Kim sorumlu olmalı?

Özlem Kurt Azap

11:00-11:15 KAHVE ARASI
11:15-11:45 Çalışma yerine özel yazılı infeksiyon kontrol programı ve koordinasyonu: Hazırlama, kayıt, gözlem, değerlendirme ve güncelleme
Güven Külekçi
11:45-12:00 Diş hekimliğinde infeksiyon kontrol eğitimi ve çalışanların korunması: Eğitim-öğretim, kişisel sağlık bilgileri, iş kısıtlaması gereken durumlar
Nursen Topcuoğlu
12:00-12:15 El hijyeni, el hijyenine ilişkin deri reaksiyonları

Rahmet Güner

12:15-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-13:45 Kişisel koruyucu donanımlar ve doğru kullanımı

Nursen Topcuoğlu

13:45-14:00 Solunum hijyeni / öksürük adabı

Güven Külekçi

14:00-14:15 Kan yoluyla bulaşan infeksiyonlardan korunma ve kesici delici alet yaralanmalarının önlenmesi

Nursen Topcuoğlu

14:15-14:30 Güvenli injeksiyon uygulamaları

Rahime Nohutçu

14:30-15:15 Aletlerin yeniden kullanıma hazırlanması: Ön temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon, depolama
Nursen Topcuoğlu
15:15-15:30 Dental başlıkların sterilizasyonu

Melek Turgut

15:30-15:45 KAHVE ARASI
15:45-16:00 Diş hekimliğinde çevre yüzeylerinin infeksiyon kontrolü

Rahime Nohutçu

16:00-16:15 Diş ünit su kalitesi ve izlenmesi

Atila Stephan Ataç

16:15-16:45 İnfeksiyon kontrol programı kontrol listesi

Güven Külekçi

16:45-17:30 Tartışma
17:30 Kapanış ve katılım belgesi dağıtımı