13 Nisan 201714 Nisan 201715 Nisan 201716 Nisan 2017

HASTANE İFEKSİYONLARI EĞİTİM PROGRAMI 2017

SAAT

SALON A

SALON B

13 Nisan 2017

13.00-13.30

AÇILIŞ

13.30-14.00

Açılış Konferansı

GÖÇ VE ENFEKSİYONLARI

14.00-14.30

KAHVE MOLASI

14.30-15.50

Panel

TIBBİ ATIKTA SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ-TIBBI ATIK YÖNETMELİĞİ 2017

15.50-16.20

KAHVE MOLASI

16.20-18.10

Panel

HASTANE ENFEKSİYONLARINDA BİLMEDİĞİMİZ ORTAKLARIMIZ

• Sterilazasyonda ve dezenfeksiyonda hizmet alımı

• Hastanelerde konsinye yönetimi

• Yara bakımında hizmet alımı

18.10-20.00

SOSYAL PROGRAM-AÇILIŞ KOKTEYLİ

HASTANE İFEKSİYONLARI EĞİTİM PROGRAMI 2017

SAAT

SALON A

SALON B

14 Nisan 2017

8.30-9.30

UZMANIYLA TARTIŞALIM

ÇOKLU DİRENÇLİ MİKROORGANİZMALARIN KONTROLÜ

UZMANIYLA TARTIŞALIM

HASTANELERDE LEİGONELLA KONTROLÜ

9.30-10.15

KONFERANS

HASTANELERDE HAVA VE SU KONTROLÜ

10.15-10.45

KAHVE ARASI

10.45-12.15

PANEL

ACİL SERVİSLERDE ENFEKSİYON KONTROLÜ

•  Solunum ve damlacık yolu ile bulaşan enfeksiyonlar  

•  Solunum ve damlacık yolu ile bulaşan enfeksiyonların kontrolü(Hasta triajı, transferi,  izolasyonu ve temizlik)

• Temas yolu ile bulaşan enfeksiyonlar  

•  Temas yolu ile bulaşan enfeksiyonların kontrolü (Hasta triajı, transferi, izolasyonu ve temizlik)

• Kesici delici alet yaralanmaları ve kontrolü  

12.15-13.45

YEMEK ARASI

13.45-14.30

KONFERANS

HEMODİYALİZ ÜNİTELERİNDE ENFEKSİYON KONTROLÜ

14.30-16.10

PANEL

STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYONDA ÖZEL KONULAR

• Endoskopların dekontaminasyon ve dezenfeksiyonu

• Girişimsel radyolojik işlemlerde enfeksiyon kontrolü

• Terminal dezenfeksiyon

• Temizlik ve Dezenfeksiyon kontrolü

16.10-16.40

KAHVE ARASI

16.40-17.40

PANEL

ÇOCUK KLİNİKLERİNDE ENFEKSİYON KONTROLÜ

• YenidoğanYBÜ’de

• Çocuk YBÜ’de

• Çocuk servislerinde

HASTANE İFEKSİYONLARI EĞİTİM PROGRAMI 2017

SAAT

SALON A

SALON B

15 Nisan 2017

8.30-9.30

UZMANIYLA TARTIŞALIM

Hastanelerde Leigonella kontrolü

UZMANIYLA TARTIŞALIM

Çoklu dirençli mikroorganizmaların kontrolü

9.30-10.15

KONFERANS

Tek kullanımlık malzemelerin tekrar kullanımı

10.15-10.45

KAHVE ARASI

10.45-12.15

PANEL

ÇOKLU DİRENÇLİ MİKROORGANİZMALARIN TANI VE TEDAVİSİNDE YENİLİKLER

• Gram (+) bakteri enfeksiyonları

• Gram (-) bakteri enfeksiyonları

• Mantar enfeksiyonları

12.15-13.45

YEMEK ARASI

13.45-14.30

KONFERANS

Hastane enfeksiyon kontrolü ve antibiyotik yönetişim programı   

14.30-15.50

PANEL

HASTANEDE TEKSTİLLER VE STERİLİZASYON PAKETLEMESİNDE KULLANILAN MALZEMELER

•   Cerrahi tekstiller

•   Sterilizasyonda paketleme ürünleri

•   Çamaşırhanede Hizmet mi alalım/ Kendimiz mi yapalım?  

15.50-16.20

KAHVE ARASI

16.20-18.00

PANEL

VAKA TARTIŞMALARI

HASTANE İFEKSİYONLARI EĞİTİM PROGRAMI 2017

SAAT

SALON A

SALON B

16 Nisan 2017

9.00-12.00

BİZBİZE 

HASTANE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

•  Denetimde K1N5 2017 (kim, ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden)